Organi zavoda

 

Svet muzeja:

Rafko Križman – predsednik
Borut Križ – podpredsednik
Mojca Novak – članica
Suzana Galič – članica
Janja Jazbinšek – članica

Strokovni svet muzeja:

Ivan Kordiš – predsednik
Petra Stipančić – podpredsednica
Miroslav Vute – član
Andreja Brancelj Bednaršek - članica
Judita Podgornik Zaletelj – članica
Matej Rifelj – član