Organi zavoda

 

Svet muzeja:

Iztok Kavšek – predsednik
Borut Križ – podpredsednik
Črtomir Lorber – član
Marjanca Trščinar Antić – članica
Cirila Surina Zajc – članica
 

Strokovni svet muzeja:

Judita Podgornik Zaletelj – predsednica
Jasna Kocuvan Štukelj - podpredsednica
Miroslav Vute - član
Andreja Brancelj Bednaršek -  članica 
Miha Jakobčič - član
Helena Rožman - članica