Saša Fuis POGLED Unstaged.

 

21. maja 2021 bomo v Galeriji Dolenjskega muzeja odprli fotografsko razstavo Novomeščana, v Kőlnu živečega fotografa, Saše Fuisa. Na razstavi, ki jo je avtor poimenoval POGLED Unstaged, bo na ogled izbor ulične fotografije, posnete med leti 2011-2021.

Pregledna razstava utrinkov ujetih v mestih sveta, ko je avtor bival in potoval po državah, kot so ZDA, Kanada, Italija, Španija, Egipt in Kenija, kažejo na raznolikost tega, kar ga kot opazovalca ljudi in fotografa pritegne ravno takrat, ko se v mestu ne dogaja »nič posebnega«. Gledalca usmerjajo k dogajanju v družbi, izpostavljajo, kar je spregledano, in opozarjajo na tisto, česar običajno ne želimo videti. 

Ob razstavi bo izšel tudi bogat katalog z reproduciranimi fotografijami ter besedili kustodinje Katarine Dajčman in Dr. D. W. Dörrbeckerja (izvirnik besedila v nemščini si lahko prenesete tukaj ).

O avtorju

1961 rojen v Novem mestu, Slovenija
1980-1984 študij fotografije v Koelnu
1987-1994 deluje kot fotograf in tehnični vodja v fotografskem studiu v Koelnu
od 1995 vodi svoj stalni studio v Koelnu s poudarkom na fotografiranju umetniških del, na arhitekturni in studijski fotografiji

 

Forthcoming the exhibition of a photographer native of Novo mesto. The exhibition titled POGLED Unstaged will feature a selection of street photography taken by the author in the years between  2011-2021.

The exhibition of highly aesthetic photographs, taken in the cities of the world, countries such as the USA, Canada, Italy, Spain, Egypt, and Kenya, shows the diversity of what attracts him as an observer of people and as a photographer of the moment, when “nothing special” is happening in the city. The photographs direct the viewer to what is happening in society, highlight what is overlooked, and point out what we normally don’t want to see.

The exhibition also included a rich catalog with reproduced photographs and texts by curator Katarina Dajčman and Dr. D. W. Dörrbecker (the original German text can be downloaded here).

 About the author

1961 born in Novo mesto, Slovenia
1980-1984 study of photography in Cologne
1987-1994 works as a photographer and technical manager at a photography studio in Cologne
since 1995 has been running his permanent studio in Cologne with an emphasis on photographing works of art, architectural and studio photography