Arheološka razstava Gorjanci med Rimom in Bizancem

 

Prikazuje poselitev Gorjancev nad Šentjernejskim poljem v nemirnih časih pozne antike in zgodnjega srednjega veka, v času med 3. in 9. stoletjem. Po dolini Krke je bila že v 1. stoletju zgrajena pomembna državna cesta, ki je Podonavske province povezovala s centrom Rimskega imperija, in kamor so prodirala barbarska, predvsem germanska ljudstva ob zatonu Rimskega cesarstva in v času preseljevanja narodov (4.-6. stoletje). Na pobočjih Gorjancev nad vasjo Mihovo je tedaj nastalo kar 5 utrjenih višinskih naselij, kamor so se pred plenilskimi barbari zatekli romanizirani prebivalci Šentjernejskega polja. Osrednje mesto v skupini petih naselij ima Zidani gaber. S svojo lego najvišje na Gorjancih (688 m), z zaporo poti, ki je preko Gorjancev povezovala dolini rek Krke in Kolpe, s svojo velikostjo, močnimi kamnitimi, z malto vezanimi zidovi ter ostanki zgodnjekrščanske cerkve in kamnite stavbne arhitekture, predstavlja enega najpomembnejših upravnih, vojaških in verskih centrov na območju Slovenije, tako v času obstoja rimske kakor v času bizantinske države. Arheološke najdbe dokazujejo dolgotrajno, verjetno nepretrgano poselitev vsaj od 4. do 7. stoletja. Nekaj najdb pa sega še v 8., 9. in zgodnje 10. stoletje, ko je bilo naselje ponovno v uporabi.

Na razstavi v osrednjem muzejskem prostoru, v Galeriji Dolenjskega muzeja bo na ogled bogato arheološko gradivo, ki bo tokrat prvič predstavljeno javnosti. Med deli noše posebnost predstavlja množica dragocenega nakita, kjer prevladuje pester izbor fibul in okrasnih igel, dopolnjuje pa ga bogat izbor pasnega okovja. Predstavljeni bodo orodja, ki prikazujejo gospodarske dejavnosti in predmeti vsakdanje rabe. Železno orožje pojasnjuje vojaški in obrambni značaj utrjenih naselij, s krščansko simboliko prežeti kovinski predmeti, pa izpričujejo versko pripadnost skupnosti staroselskih Romanov in priseljenih Vzhodnih Gotov in Langobardov. Spremljajoči panoji z načrti, lidarskimi posnetki in fotografijami predstavljajo posamezna naselja, tudi nekatera, ki so bila do sedaj neznana ter prikazujejo življenje v vsem prepletu kmetijske in obrtne proizvodnje, duhovnosti in krute vojaške realnosti.

Razstava bo na ogled v Galeriji Dolenjskega muzeja, od 26. novembra 2021 dalje.

 

Pozlačena srebrna ločna fibula z almandini. Zidani gaber (6. stoletje), foto Borut Križ.

 

Bronasta, pločevinasta fibula v obliki pava in bronasta vlita fibula v obliki goloba. Zidani gaber (6. stoletje), foto Borut Križ.

 

Svinčen pečat bizantinskega cesarja Justiniana I. Zidani gaber (6. stoletje), foto Borut Križ.

 

Bronast pasni okov. Kozji hrbet (4.-5. stoletje), foto Borut Križ.

 

Bronasta falera z žensko glavo. Kozji hrbet (2.-3. stoletje), foto Borut Križ.