TONE KNEZ

 

Lokacija: Predavalnica
Razstava bo na ogled: 26. september 2008 - 23. november 2008

Tone Knez (1930, Laško – 1993, Novo mesto), arheolog. Od 1958 je bil vodja arheološkega oddelka Dolenjskega muzeja. Raziskoval je predvsem halštatsko obdobje, pa tudi keltsko in rimsko  kulturo v Sloveniji. Načrtno je proučeval arheološko preteklost Novega mesta; vodil je več izkopavanj, med njimi izkopavanje halštatskodobnih gomil in keltskih grobov v Kandiji in keltsko-rimskega grobišča na Beletovem vrtu. Začel pa je tudi z izkopavanjem na Kapiteljski njivi. Priredil je več razstav arheološkega gradiva v Novem mestu in drugod. Bil je dopisni član Nemškega arheološkega inštituta. Objavil je več samostojnih publikacij in razprav.

Arheološko izkopavanje na Kapiteljski njivi, 1986.