Alojz Konec, Veliki averz fliderja (končevine), 2010

Naslov: Veliki averz fliderja
(končevine)
Inventarna številka: 510:NOM;0006321
Avtor/izdelovalec: ALOJZ KONEC
Datacija: 2010
Material:
Mere: 80 X 80
Provenienca:
Fotograf: