Tkivna prijemalka

Naslov: Kirurški instrument za prijemanje tkiva
Inventarna številka:
Avtor/izdelovalec:
Datacija: Prva polovica 20. stoletja
Material: Kirurško jeklo
Mere: 13 x 6 cm
Provenienca: Predmet je del kirurškega instrumentarija iz roških partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol
Fotograf: Boštjan Pucelj