Izdelava čelne stene dostavnega vozila IMV 1000

Inventarna številka:
Kraj: Novo mesto
Datacija: 1961
Fotograf: Čedomir Černelč