Amputacijski nož

Naslov: Kirurški instrument za amputacijo udov
Inventarna številka: 510:NOM;0010864
Avtor/izdelovalec: Arnold & Sons, London (Velika Britanija)
Datacija: Prva polovica 20. stoletja
Material: kirurško jeklo
Mere: 22 x 2 cm
Provenienca: Predmet je del kirurškega instrumentarija iz roških partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol
Fotograf: Boštjan Pucelj