Kirurška pinceta

Naslov: Kirurški instrument za natančno prijemanje brez zdrsa
Inventarna številka: 510:NOM;0010885
Avtor/izdelovalec: Windler, Berlin (Nemčija)
Datacija: Prva polovica 20. stoletja
Material: kirurško jeklo
Mere: 14 x 1 cm
Provenienca: Predmet je del kirurškega instrumentarija iz roških partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol
Fotograf: Boštjan Pucelj