TÜ MO

08. 03. 2013 – 19. 05. 2013

Pokrajinski muzej Murska Sobota

Venue: Mala dvorana
The exhibition is open from 8. March 2013 to 19. May 2013

 

Razstava: Tü mo. Slovanska poselitev Prekmurja

Razstava Tü mo. Slovanska poselitev Prekmurja je zgodba o Slovanih, ki so se naselili ob koncu 6. stol. na območju sedanjih polj južno od Murske Sobote med vasmi Krog, Bakovci in Lipovci.

Že sam naslov razstave TÜ MO oz. »tukaj bomo« (besede izvirajo iz prekmurskega jezika) je dovolj pomenljiv saj pove, da so se Slovani preprosto odločili, da  se naselijo med polji in potoki pri Murski Soboti, da tukaj živijo, tukaj umirajo. Kasnejšim rodovom so pustili sled spomina svojega bivanja preko skromnih ostalin, ki so – prekrite z zemljo – čakale stoletja, da jih odkrije lopata arheologa. 

Odkopane zemljanke, peči, vodnjaki, gospodarski objekti in grobišča, predvsem pa značilna lončenina, so ključni dokazi za razumevanje slovanske naselitve. Pridobljeno gradivo je izjemno in predstavlja novost v raziskovanju in poznavanju slovanskega obdobja v širšem slovenskem in evropskem prostoru. Najboljše primerjave zanj pa najdemo predvsem na zgodnjeslovanskih naselbinah na Slovaškem, Moravskem in na Poljskem. 

Na razstavi je predstavljena z arheološkimi izkopavanji bivalna in materialna kultura slovanskega življa v Prekmurju od konca 6. do 12. stoletja, s posebnim poudarkom na zgodnjeslovanski poselitvi okrog leta 600. 

Razstavo spremljata kratka filma Kako so stari Slovani izdelovali posodo in kako so jo žgali in pa  film Prišli so z vzhoda, ki dodatno obiskovalcu približata način življenja zgodnjih slovanskih priseljencev. Zanimive so tudi ilustracije, ki se navezujejo na določena poglavja na razstavi, te s svojo sporočilnostjo še dodatno popestrijo razstavni prostor. Najbolj pa jih bodo veseli najmlajši obiskovalci.

Namen razstave TÜ MO / Slovanska poselitev Prekmurja je prikazati širši slovenski javnosti materialno in bivanjsko kulturo naših prednikov Slovanov, ki je zelo pomemben dejavnik za poznavanje zgodovine lastnega naroda.

Avtor razstave: Branko Kerman