Razglednice dolenjskih gradov

01. 06. 2014 – 21. 03. 2015

Venue: Mala dvorana
The exhibition is open from 1. June 2014 to 21. March 2015

Grad je veliko utrjeno poslopje in graščina veliko neutrjeno poslopje, kjer so prebivali graščaki. Dvorec je večje, razkošno grajeno poslopje, navadno bivališče plemičev in bogatašev. Dosedanji raziskovalci menijo, da je bilo med vsemi slovenskimi pokrajinami ravno na Dolenjskem največje število gradov, graščin in dvorcev.

Zbirka razglednic in slikovnega gradiva dolenjskih gradov

Leta 2013 nam je bila ponujena v odkup zbirka razglednic in fotografskega gradiva dolenjskih gradov zbiratelja Ivana Jakiča. Zbirka obsega 900 razglednic dolenjskih gradov, pretežno od

konca 19. stoletja do leta 1940, ter 2000 diapozitivov ter 1200 fotografij gradov in ruševin od leta 1978 dalje avtorja Ivana Jakiča. Zbirka razglednic se nanaša na 110 lokacij.

Bajnof – Weinhof

Gracarjev turn

Kmetijska šola na Grmu

Grad Hmeljnik

Grad Žužemberk

Razstava

Predstavljamo 250 razglednic gradov po abecednem vrstnem redu. Po naročilu Term Krka, d.o.o., smo leta 2010 za goste hotela grad Otočec pripravili razstavo o gradovih v dolini reke Krke.

Ob tej priložnosti razstavo začasno odstopajo muzeju in jo postavljajo na ogled širši javnosti, za kar se jim lepo zahvaljujemo. Za ostale dele Dolenjske smo pripravili dodatne panoje.

Pogled na razstavno dvorano.

Pogled na razstavno dvorano.

Pogled na razstavno dvorano.

Pogled na razstavno dvorano.