Display of exhibit ZDRAVLJENI V ZAVETJU GOZDA, on tour at the Regional museum Kočevje

Regional museum Kočevje and Dolenjski muzej Novo mesto
politely welcome you to visit and introduce yourself with a historical exhibition

ZDRAVLJENI V ZAVETJU GOZDA
Partizanske bolnice v Kočevskem rogu
(TREATED IN THE SHELTER OF THE FOREST
Partisan hospitals in the Kočevski rog forest)

on Thursday, 17 of Januar 2019, at 18 o’clock at
Pokrajinski muzej Kočevje, Prešernova ulica 11, Kočevje.

Invitation