Kako do nas

Dolenjski muzej

GPS lokacija: R539+67 Novo mesto

Javni prevoz

Parkiranje

Parkiranje je omogočeno na najbližjih parkiriščih Rozmanova ulica, Novi trg – ploščad in parkirna hiša, Novi trg – za pošto, Kapiteljska ulica – pod Kapitljem, Prešernov trg, Kandijska cesta – Windischer.

https://www.novomesto.si/promet-v-mestni-obcini-novo-mesto/parkiranje/

Jakčev dom

GPS lokacija: R529+XV Novo mesto

Javni prevoz

Parkiranje

Parkiranje je omogočeno na najbližjih parkiriščih Rozmanova ulica, Novi trg – ploščad in parkirna hiša, Novi trg – za pošto, Kapiteljska ulica – pod Kapitljem, Prešernov trg, Kandijska cesta – Windischer.

https://www.novomesto.si/promet-v-mestni-obcini-novo-mesto/parkiranje/

Kočevski rog – Baza 20

GPS lokacija: M2XV+VR Dolenjske Toplice

Parkiranje

Parkiranje je omogočeno na peščenem parkirišču pod Lukovim domom.