Prijatelji Dolenjskega muzeja

Z naklonjenostjo spremljate in podpirate naše delo.

Prijatelj Dolenjskega muzeja postanete tako, da izpolnite pristopno izjavo in poravnate letno članarino v recepciji Dolenjskega muzeja ali po pošti na naš naslov. Kot član dobite muzejsko izkaznico, ki velja koledarsko leto in vam omogoča številne ugodnosti:

  • celoleten brezplačen ogled vseh muzejskih stalnih in občasnih razstav v muzeju, Jakčevem domu in Kočevskem rogu,
  • prejemanje vabil in obvestil o dejavnostih Dolenjskega muzeja,
  • predavanja, predstavitve, muzejske delavnice,
  • enkrat letno udeležba na strokovni ekskurziji, ki jo organizira Dolenjski muzej NM,
  • 50-odstotni popust pri nakupu muzejskih publikacij,
  • letni razstavni program, družabno srečanje.

Pristopna izjava