Novejša zgodovina

Kustodiat za novejšo zgodovino

Kustodiat za novejšo zgodovino zbira in hrani muzejsko gradivo z območja Dolenjske od začetka dvajsetega stoletja do današnjih dni. Nahaja se na upravi muzeja in v njem delujeta dva strokovna delavca – kustosa zgodovinarja.

Pred letom 1990 se je kustodiat za novejšo zgodovino imenoval Oddelek NOB in ljudske revolucije, poudarek pa je bil na zbiranju gradiva o predvojnem delavskem gibanju ter o vojaških in političnih dogodkih v letih 1941–1945.

Dvojezična napisna tabla iz časa italijanske okupacije Novega mesta (1941-1943)
Dvojezična napisna tabla poštnega urada iz obdobja Avstro-Ogrske
Uniforme udeležencev v vojni v bran samostojnosti Slovenije 1991
Vojaški kovček Antona Nadriha iz obdobja tik pred prvo svetovno vojno

Prva razstava o obdobju NOB je bila odprta leta 1953 v stavbi Križatije, prenovljena nato v Ropasovi hiši leta 1965, zdajšnja pa je na ogled od leta 1981 dalje. Muzej je postavil zbirke s tematiko iz obdobja NOB tudi v Dolenjskih Toplicah (na ogled od 1957 do 1990), samostanu Pleterje (1963-1997) in Osnovni šoli Šentjernej (1983-1990).

Danes kustodiat hrani predmete in razmeroma bogato fotodokumentarno gradivo iz obdobja druge svetovne vojne, številne dokumente, obsežno zbirko partizanskega ter sovražnega tiska.

V prihodnje načrtujemo prenovo stalne razstave, ki naj bi enakomerneje prikazovala dogodke, mejnike in napredek Dolenjske od začetka dvajsetega stoletja do današnjih dni.

Tako v zadnjih letih poleg gradiva iz druge svetovne vojne zbiramo še posebej tisto iz časa pred in po vojni.

Volilne kroglice za volitve v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji (druga polovica 40-tih let 20. stoletja)
Zemljevid trase avtomobilske ceste Ljubljana-Zagreb iz leta 1958