Kolektiv

Uprava

t +386 (0) 7 373 11 11

DIREKTORICA
Jasna Dokl Osolnik
ejasna.dokl.osolnik@dolenjskimuzej.si

TAJNIŠTVO
Jožica Jerman,
strokovna delavka v tajništvu
ejozica.jerman@dolenjskimuzej.si

RAČUNOVODSTVO
Vesna Barborič,
računovodkinja
t+386 (0) 7 373 11 14
evesna.barboric@dolenjskimuzej.si

Pedagoška služba

Lavra Fabjan,
pedagoginja – andragoginja

t+386 (0) 7 373 11 17
e lavra.fabjan@dolenjskimuzej.si

Recepcija

t+386 (0) 7 373 11 30
e recepcija@dolenjskimuzej.si

Lidija Puš,
strokovna delavka v recepciji

e lidija.pus@dolenjskimuzej.si

Alojzija Sušnik,
strokovna delavka v recepciji

ealojzija.susnik@dolenjskimuzej.si

Tehnična služba

Dušan Obradinović,
glavni vzdrževalec 

Janez Smrekar,
glavni vzdrževalec

e janez.smrekar@dolenjskimuzej.si

Biljana Dizdarević,
čistilka (začasno odsotna)

e biljana.dizdarevic@dolenjskimuzej.si

Dubravka Pejčić,
čistilka (nadomešča)

e dubravka.pejcic@dolenjskimuzej.si

Oddelek arheologije

dr. Borut Križ,
kustos
t+386 (0) 7 373 11 21
eborut.kriz@dolenjskimuzej.si

Petra Stipančić,
kustosinja
t+386 (0) 7 373 11 32
epetra.stipancic@dolenjskimuzej.si

Maja Rudolf Markovič,
dokumentalistka
t+386 (0) 7 373 11 32
emaja.rudolf.markovic@dolenjskimuzej.si

Simon Bobnar,
konservatorsko-restavratorski tehnik
t+386 (0) 7 393 15 82
esimon.bobnar@dolenjskimuzej.si

Muzejski sodelavec

Jan Zupančič
t+386 (0) 7 373 11 15
ejan.zupancic@dolenjskimuzej.si

Oddelek etnologije

Alenka Stražišar Lamovšek,
kustosinja
t+386 (0) 7 373 11 23
ealenka.strazisar.lamovsek@dolenjskimuzej.si

Oddelek kulturne zgodovine

Majda Pungerčar,
kustosinja
t+386 (0) 7 373 11 22
emajda.pungercar@dolenjskimuzej.si

Oddelek novejše zgodovine

Marjeta Bregar,
kustosinja
t+386 (0) 7 373 11 19
emarjeta.bregar@dolenjskimuzej.si

Matej Rifelj,
kustos
t+386 (0) 7 373 11 18
ematej.rifelj@dolenjskimuzej.si

Oddelek umetnostne zgodovine

Katarina Dajčman,
kustosinja
t+386 (0) 7 373 11 20
ekatarina.dajcman@dolenjskimuzej.si

Jakčev dom

Jasna Kocuvan Štukelj,
kustosinja
t+386 (0) 7 373 11 33
ejasna.kocuvan@dolenjskimuzej.si

RECEPCIJA
Peter Menger,
strokovni delavec v recepciji
t+386 (0) 7 373 11 31
ejakcev.dom@dolenjskimuzej.si
epeter.menger@dolenjskimuzej.si

Kočevski rog – Baza 20

Jože Saje,
muzejski sodelavec
t+386 (0) 41 315 165
ejoze.saje@dolenjskimuzej.si

Organi zavoda

Svet muzeja

Iztok Kavšek – predsednik
Petra Stipančić – podpredsednica
Urška Ban – članica
Črtomir Lorber – član
Tomaž Levičar – član

Strokovni svet muzeja

Judita Podgornik Zaletelj – predsednica
Jasna Kocuvan Štukelj – podpredsednica
Andreja Brancelj Bednaršek –  članica
Miha Jakobčič – član
Helena Rožman – članica