Jakčev dom

Jakčev dom
Sokolska ulica 1
8000 Novo mesto
Slovenija


t +386 (0) 7 373 11 31
f +386 (0) 7 373 11 12
e jakcev.dom@dolenjskimuzej.si
fb obiščite našo Facebook stran

Jakčev dom

Zemljevid

Želja po stalni zbirki Jakčevih del v Novem mestu je intenzivno vzplamtela že leta 1964, ko je bila načrtovana postavitev Jakčevega paviljona, vendar zaradi gospodarskih težav ni bila uresničena. Kasneje, šele ob umetnikovi osemdesetletnici, se je ideja uresničila in v nekdanjem domu Jakčevih staršev so umetnikova dela našla svoje stalno mesto. Leta 1904 je dal stavbo sezidati umetnikov oče Anton Jakac furlanskemu arhitektu Giuseppeju Olivi kot moderno opremljen hotel in kavarno. Po vojni je v njej delovala delavska menza, leta 1965 so jo namenili Šolskemu centru za gostinstvo, od leta 1984 pa je preurejena v galerijo, ki jo upravlja Dolenjski muzej. S tem je bila stavba simbolično povrnjena umetniku in kot priznanje njegovi ustvarjalnosti in v njegov spomin postala Jakčev dom.

Do leta 2006 je bila vsebinska zasnova Jakčevega doma nespremenjena, saj so bili vsi razstavni prostori namenjeni Božidarju Jakcu, ko smo se odločili, da razširimo krog razstav in poleg primarne stalne razstave Božidarja Jakca gledalcem ponudimo še dve stalni razstavi, stalno likovno razstavo Dolenjskega muzeja in likovnopedagoško zbirko, del razstavnih prostorov pa namenimo galerijski dejavnosti, s katero želimo omogočiti slovenskim in tujim umetnikom predstavitev svojih del.

Božidar Jakac, Kurent, oglje in rjava kreda, 1921
Imetnik materialnih avtorskih pravic: Primož Pablo Miklavc Turnher