Etnologija

Kustodiat za entologijo

Etnološki kustodiat zbira, hrani, varuje in preučuje ter predstavlja javnosti etnološko premično kulturno dediščino z območja Dolenjske, ki ga pokriva Dolenjski muzej Novo mesto. Sprva je bilo pridobivanje predmetov za etnološko zbirko usmerjeno predvsem na predmete iz ruralnih območij, kasneje pa tudi iz mestnega okolja. Večina gradiva sodi v 19. in 20. stoletje. Nekaj malega predmetov je tudi starejših.

Od začetka osemdesetih let 20. stoletja ima etnološki oddelek depojske in razstavne prostore v tako imenovani Ropasovi hiši, v kompleksu stavb Dolenjskega muzeja. Nekdanja enonadstropna meščanska stanovanjska hiša je bila sezidana na začetku 19. stoletja na mestu, kjer je nekdaj stala cerkvica sv. Jurija, ime pa je dobila po zadnjih zasebnih lastnikih, družini Ropas.

Francoski vojak, polihromno pobarvan lesen čebelji panj, začetek 20. stoletja
Okrašena zvita sveča, 19. stoletje

Prva stalna etnološka razstava Dolenjskega muzeja pa je bila odprta leta 1986. Do tedaj je bila etnološka zbirka shranjena le v deponirani obliki. Javnosti se je predstavljala zgolj z občasnimi tematskimi razstavami. Leta 2012 je bila stalna etnološka razstava temeljito prenovljena in dopolnjena z novimi vsebinami.

Poleg vsebin in zbirk, ki so predstavljene na stalni etnološki razstavi, hrani oddelek še druge tematske zbirke predmetov. Po pomenu in številčnosti vsekakor izstopata zbirka keramike ter zbirka medičarstva in svečarstva.

 

Prva obsega orodja ter izdelke tradicionalne lončarske obrti in opekarstva, pa tudi keramične in pečarske izdelke novomeških obrtnikov in tovarne Keramika. Druga vsebuje skoraj celotno opremo nekdanje novomeške medičarske in svečarske delavnice. Zajema pa tudi izdelke te obrtne dejavnosti.

Etnološko gradivo torej predstavljamo z občasnimi razstavami, spremljajočimi katalogi in zloženkami ter predavanji.