Arheološka razstava

Restavriranje kovinskih predmetov

16. junij 2023 – 31. december 2024

O razstavi
Zgodovinska razstava

50 LET novomeške katrce

6. oktober 2023 – marec 2025

O razstavi
Arheološka razstava

Življenje na tej in oni strani – Novo mesto pred 3000 leti

  1. december 2023 – 21. julij 2024
O razstavi
Likovna razstava

Maja Poljanc Hortus conclusus

  1. junij – 14. september 2024
Zgodovinska razstava

In (Novo) mesto? nemško bombardiranje. ruševine. obnova.

21. junij – 24. november 2024