Kulturna zgodovina

Kustodiat za kulturno zgodovino

Kustodiat za kulturno zgodovino domuje v prostorih Križatije. Vsebinsko je na omenjenem kustodiatu dan poudarek pridobivanju predmetov uporabne umetnosti in slikovnega gradiva, nastalega ali uporabljenega na ožjem Dolenjskem od poznega srednjega veka do 20. stoletja.

Hranjenje, vzdrževanje, raziskovanje in predstavljanje javnosti na razstavah, publikacijah ali predavanjih so naslednje stopnje našega dela. Vendar po pomenu in številu predmetov izstopata dve področji: zgodovina Novega mesta in delovanje železarne na Dvoru.

Glasbena omara – orkestrion iz 2/2 19. stoletja. Avtor fotografije: Branko Babič.
Lesena plastika Janeza Nepomuka, ki je stala v kapelici ob vhodu na star leseni most v Novem mestu, 18. stoletje. Avtor fotografije: Borut Križ.
Tabla z grbom Novega mesta, ki je visela na pročelju stare mestne hiše. Avtor fotografije: Branko Babič.
Litoželezna peč,  izdelana v železarni na Dvoru, druga polovica 19. stoletja. Foto: Borut Križ.

Novo mesto je nastalo v srednjem veku zaradi strateških potreb Habsburžanov in si je tekom stoletij pridobilo osrednji gospodarski, politični, verski in kulturni položaj v naši pokrajini. Iz zgodnejših stoletij je malo ohranjenih materialnih ostankov, ki pričajo o preteklosti mesta, bolj ko se približujemo sedanjosti, veča se število vsakovrstnih podatkov. Iz zgodnejših obdobij je vredno omeniti  zbirko listin, ki se nanašajo na mestno zgodovino. Z razvojem fotografije je tudi pri nas nastalo več slikovnega gradiva o življenju meščanov in podobi mesta. S pojavom razglednic pa je tega gradiva v začetku 20. stoletja še več. V zadnjih letih smo z načrtnim zbiranjem razglednic mesta in dolenjskih krajev lepo obogatili zbirko slikovnega gradiva.

Drugo delovno področje je namenjeno proučevanju zgodovine in izdelkov železarne na Dvoru. Železarna na Dvoru je obratovala od leta 1796 do 1891 in je bila osrednji industrijski obrat na Dolenjskem. V našem muzeju se ves čas zavedamo pomena dvorske železarne, zato hranimo največjo zbirko izdelkov te železarne, ki je nastajala v vseh letih obstoja muzeja. Predmete zbiramo vsa leta, prav sistematično pa so bile izvedene tri akcije. Prva je potekala leta 1961, druga leta 1977 in tretja leta 1978 in 1979 ob pripravi razstave. 

Kelih z grbom Novega mesta, okoli leta 1950. Foto: Borut Križ.
Klavir, konec 19. stoletja. Foto: Branko Babič.
Pahljača s posvetili prijateljev, leta 1899 in 1900. Foto: Borut Križ.
Posoda za sladice, druga polovica 19. stoletja. Foto: Borut Križ.

Zbirka obsega uporabne in okrasne predmete, izdelane serijsko ali po naročilu. Hranimo kuhinjsko posodje različnih oblik, velikosti in namembnosti, likalnike, obešalnike, obtežilnike, stojalca, kuhinjske možnarje, svečnike, razpela, spominske medalje, mizo in stole, strešnike, peči, nagrobne križe itd. Prav tako se zbira tudi dokumentacija v zvezi s tem železarskim obratom. Razveseljivo je tudi to, da so predmeti v celoti restavrirani.

Pribor za osebno nego, začetek 20. stoletja. Foto: Borut Križ.
Servis za bovlo podarjen poveljniku Soške armade Svetozarju Borojeviću von Bojna. Foto: Borut Križ.
Spalnica iz Novega mesta, okoli leta 1900. Foto: Branko Babič.
Spominska kaseta s fotografijami sodnih uradnikov novomeškega okrožja, 1901. Foto: Borut Križ.

Poleg naštetega hranimo tudi zbirko pohištva in orožja od 16. do 20. stoletja, manjše število uporabnih in okrasnih steklenih, porcelanastih in keramičnih posod ter drobnih vsakdanjih predmetov iz različnih materialov (ure, pečatnike, igrače itd).

Danes hrani kulturnozgodovinski kustodiat 3000 predmetov, 5000 originalnih fotografij in razglednic, 8500 negativov, 1500 diapozitivov, 8500 kartotečnih fotografij.

Uniforma voznika poštne kočije iz Novega mesta, prva polovica 19. stoletja. Foto: Borut Peterlin.
Steklen vrč za ledene pijače, druga polovica 19. stoletja. Borut Križ.
Zastava novomeške meščanske garde z grbom Novega mesta iz leta 1875.
Vojni ali železni mož, 1916. Foto: Branko Babič.

Od leta 1953 do 1984 je bila v Dolenjskem muzeju na ogled kulturnozgodovinska razstava. Od tedaj dalje neuspešno iščemo primeren prostor za stalno razstavo. Naša želja je, da bi postavili na ogled razstavo o zgodovini Novega mesta v prostorih muzeja ali na ustrezni lokaciji v mestu samem, Razstava o železarni Dvor pa sodi v enega od železarskih objektov na Dvor.

Bogato gradivo je žal skrito očem javnosti v depojih in je bilo predstavljeno le na naštetih občasnih razstavah: Pečatniki Novega mesta, Sto let kolesarstva v Novem mestu, Novo mesto na razglednicah, V objemu Krkinih voda, Pohištvo iz depoja Dolenjskega muzeja, 100 let Janka Jarca, Pozdrav iz…Gospodarske dejavnosti na razglednicah, Zastava-mestna straža- godba, zaigraj!, Novo mesto 1848 – 1918 in Razglednice dolenjskih gradov.