Pedagoška služba

S pestro in razvejeno dejavnostjo v pedagoški službi želi muzej mladim obiskovalcem, učiteljem, mentorjem in staršem posredovati spoznanja o preteklosti Novega mesta in Dolenjske. Ker o tem pripovedujejo stalne in občasne muzejske razstave, se pedagoške dejavnosti vsebinsko pogostokrat navezujejo nanje, posebna pozornost pa velja vsebinskemu in metodičnemu povezovanju z učnimi načrti v posameznih triletjih osnovne šole tako, da se z njimi lahko obogati redni šolski proces. Služba izvaja tudi dejavnosti za otroke predšolske vzgoje in dijake srednjih šol.

Več podrobnejših informacij je na voljo pri muzejski pedagoginji:

Lavra Fabjan

t+386 (0) 7 373 11 17

e lavra.fabjan@dolenjskimuzej.si

Obiskovalcem sta ob ogledu razstav na voljo osnovni in dodatni program. Osnovni program obsega voden ogled po razstavi, dodatni pa vse ostale spremljajoče dejavnosti. Kot dobra praksa se je pokazalo povezovanje teorije in prakse, ko učenci ogled razstave, muzejskega predmeta ali učne ure nadgradijo s praktičnim ustvarjanjem v muzejskih delavnicah. Pri tej obliki dela otrok razvija vedoželjnost in ustvarjalnost na zanimiv in celo zabaven način, zato je med mladimi priljubljena.

Z muzejskim abonmajem muzej nudi tudi več ugodnosti.

Osnovne informacije nudi tudi vodniška služba v recepciji muzeja:

t+386 (0) 7 373 11 30

e recepcija@dolenjskimuzej.si

Pedagoški programi

Za predšolske otroke

Gremo v muzej

Preberi več

Ob bistrem potoku je mlin

Preberi več

Arheološka podoba Dolenjske

Preberi več

Za učence 1. triletja, od 1. do 3. razreda

Gremo v muzej

Preberi več

Ob bistrem potoku je mlin

Preberi več

Arheološka podoba Dolenjske

Preberi več

Za učence 2. triletja, od 4. do 6. razreda

Arheološka podoba Dolenjske

Preberi več

Ohranimo preteklost

Preberi več

Etnološka stalna razstava

Preberi več

Šege in navade

Preberi več

Za učence 3. triletja, od 7. do 9. razreda

Arheološka podoba Dolenjske

Preberi več

Etnologija

Preberi več

Šege in navade

Preberi več

Tehniški in kulturni dnevi

Lončarski dan v muzeju

Preberi več

Medičarstvo in svečarstvo na Slovenskem

Preberi več

Lan je lan, z njim je posla leto in dan - ljudski pregovor

Preberi več

Šege in navade

Preberi več

Novo mesto skozi čas

Predstavitev zgodovine mesta od ustanovitve leta 1365 do danes

Preberi več

Ogled arheološkega izkopavanja na Kapiteljski njivi

Preberi več

Ostalo

Za dijake srednjih šol

Preberi več

Muzejski abonma

Preberi več

Filmi

Preberi več