Oddelek za novejšo zgodovino

 
 

Kustodiat za novejšo zgodovino zbira in hrani muzejsko gradivo z območja Dolenjske od začetka dvajsetega stoletja do današnjih dni. Nahaja se na upravi muzeja in v njem delujeta dva strokovna delavca – kustosa zgodovinarja.

Pred letom 1990 se je kustodiat za novejšo zgodovino imenoval Oddelek NOB in ljudske revolucije, poudarek pa je bil na zbiranju gradiva o predvojnem delavskem gibanju ter o vojaških in političnih dogodkih v letih 1941–1945.

Dvojezična napisna tabla iz časa italijanske okupacije Novega mesta (1941-1943)

Dvojezična napisna tabla poštnega urada iz obdobja Avstro-Ogrske

Uniforme udeležencev v vojni v bran samostojnosti Slovenije 1991

Prva razstava o obdobju NOB je bila odprta leta 1953 v stavbi Križatije, prenovljena nato v Ropasovi hiši leta 1965, zdajšnja pa je na ogled od leta 1981 dalje. Muzej je postavil zbirke s tematiko iz obdobja NOB tudi v Dolenjskih Toplicah (na ogled od 1957 do 1990), samostanu Pleterje (1963-1997) in Osnovni šoli Šentjernej (1983-1990).

Danes kustodiat hrani predmete in razmeroma bogato fotodokumentarno gradivo iz obdobja druge svetovne vojne, številne dokumente, obsežno zbirko partizanskega ter sovražnega tiska.

Vojaški kovček Antona Nadriha iz obdobja tik pred prvo svetovno vojno

Volilne kroglice za volitve v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji (druga polovica 40-tih let 20. stoletja)

Zemljevid trase avtomobilske ceste Ljubljana-Zagreb iz leta 1958

V prihodnje načrtujemo prenovo stalne razstave, ki naj bi enakomerneje prikazovala dogodke, mejnike in napredek Dolenjske od začetka dvajsetega stoletja do današnjih dni.

Tako v zadnjih letih poleg gradiva iz druge svetovne vojne zbiramo še posebej tisto iz časa pred in po vojni.