Oddelek za umetnostno zgodovino

 
  

Umetnostnozgodovinski kustodiat hrani okoli 1.700 različnih likovnih del, povečini slik in grafik, nekaj risb in umetniških fotografij, številčno skromneje pa je v zbirki zastopan kiparski način umetniškega izražanja. Zbirko umetnin poleg tujih, znanih pa tudi neznanih umetnikov, predstavljajo predvsem likovna dela tistih avtorjev, ki so bili na takšen ali drugačen način povezani z Dolenjsko; bodisi so se tu rodili in svoja dela ustvarili v domačem okolju ali pa so prišli od drugod in na Dolenjskem pustili pečat svojega ustvarjalnega dela. Zbrane umetnine zajemajo čas od 17. stoletja do danes in predstavljajo v regijskem obsegu pomembno kulturno, dokumentarno, narodopisno in nenazadnje umetniško vrednost.

Upodabljajoča umetnost starejših obdobij je v zbirki zastopana s portretnimi upodobitvami, tihožitji in žanrskimi motivi, nekaj pa je tudi dragocenih oltarnih podob in slik z religiozno tematiko. 

V starejši del zbirke sodijo tudi fragmenti za naše razmere izjemno kakovostnega zidnega slikarstva, ki so bili preneseni z dolenjskih gradov in cerkva.

Poleg del nekaterih pomembnih slovenskih likovnih ustvarjalcev 20. stoletja, jedro zbirke brez dvoma predstavljajo dela Josipa Germa, Božidarja Jakca in Vladimirja Lamuta, njihovo tradicijo pa nadaljujejo mlajši avtorji kot so Jože Kumer, Jože Marinč, Janko Orač, Jože Kotar, Branko Suhy, Marin Berovič in drugi.

Kiparski del zbirke je skromnejši in obsega poleg baročne lesene plastike z motivi svetnikov tudi nekaj izjemnih del kiparja Staneta Jarma in enega naših največjih kiparjev – Jakoba Savinška.

 

 Neznani avtor, prenosni krilni oltar, poslikan, rezljan les, sr. 16. st

 

Mojster H. G. G., Sv. Lucija in Sv. Barbara, olje na platnu, 1641

 

Janez Andrej Herrlein, Sv. Vendelin, olje na platnu, 2/2. 18. st

 

 Matej Trpin, Novo mesto, olje na platnu, 1900 

 

 Ivan Vavpotič, Novo mesto v večerni zarji, olje na platnu, 1905 

 

 Vladimir Lamut, Novo mesto, olje na platnu, 1954 

 

 Boris Kobe, portret Janeza Trdine, tempera na lesu, 1969 

 

 Ivan Vavpotič, Portret Dragotina Ketteja, olje na platnu, pred 1939

 

 Vladimir Lamut, Avtoportret, olje na platnu, 1952