Azad Karim, Babilonski fragmenti, 2010

Naslov: Babilonski
fragmenti
Inventarna številka: 510:NOM;0006319
Avtor/izdelovalec: AZAD KARIM
Datacija: 2010
Material:
Mere: 100 x 100
Provenienca:
Fotograf: