Svetlana Jakimovska Rodić, Poper, 2006

Naslov: Poper
Inventarna številka: 510:NOM;0006227
Avtor/izdelovalec: SVETLANA JAKIMOVSKA
RODIĆ
Datacija: 2006
Material:
Mere: 90 x 70
Provenienca:
Fotograf: