Tabla za državne urade s cesarsko-kraljevim grbom in inicialkami Franc Jožefa I.

Naslov: Tabla za državne urade s cesarsko-kraljevim grbom in inicialkami Franc Jožefa I.
Inventarna številka: KZ 227/1
Avtor/izdelovalec: Železarna Dvor
Datacija: druga polovica 19. stoletja
Material: lito železo
Mere: 48 x 54 x 3,5
Provenienca: Dvor
Fotograf: Borut Peterlin