Vodnjak na Grajskem trgu v Žužemberku.

Naslov: Vodnjak na Grajskem trgu v Žužemberku.
Inventarna številka:
Avtor/izdelovalec: Železarna Dvor
Datacija: okoli leta 1860
Material: lito železo
Mere:
Provenienca: Dvor
Fotograf: Borut Peterlin