Anatomska pinceta

Naslov: Kirurški instrument za natančno prijemanje
Inventarna številka:
Avtor/izdelovalec: Husson, Solingen (Nemčija)
Datacija: Prva polovica 20. stoletja
Material: kirurško jeklo
Mere: 11 x 1 cm
Provenienca: Predmet je del kirurškega instrumentarija iz roških partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol
Fotograf: Boštjan Pucelj