Kirurška pinceta

Naslov: Kirurški instrument za natančno prijemanje brez zdrsa
Inventarna številka: 510:NOM;0010896
Avtor/izdelovalec: Bott & Walla, Műnchen (Nemčija)
Datacija: Prva polovica 20. stoletja
Material: Kirurško jeklo
Mere: 13,5 x 2 cm
Provenienca: Predmet je del kirurškega instrumentarija iz roških partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol
Fotograf: Boštjan Pucelj