Rebrni raspatorij (Doyen)

Naslov: Kirurški instrument za odmikanje tkiva na rebru
Inventarna številka: 510:NOM;0010894
Avtor/izdelovalec:
Datacija: Prva polovica 20. stoletja
Material: kirurško jeklo, aluminij
Mere: 16,5 x 3,5 cm
Provenienca: Predmet je del kirurškega instrumentarija iz roških partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol
Fotograf: Boštjan Pucelj