Sims-Maierjeva prijemalka

Naslov: Kirurški instrument za prijemanje tamponov in pivnanje
Inventarna številka: 510:NOM;0010856
Avtor/izdelovalec:
Datacija: Prva polovica 20. stoletja
Material: Kirurško jeklo
Mere: 25 x 7,5 cm
Provenienca: Predmet je del kirurškega instrumentarija iz roških partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol
Fotograf: Boštjan Pucelj