Naslov: Kirurški instrument za rezanje tkiva
Inventarna številka: 510:NOM;0010848
Avtor/izdelovalec:
Datacija:
Material: Kirurško jeklo
Mere: 13 x 1,5 cm
Provenienca: Predmet je del kirurškega instrumentarija iz roških partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol
Fotograf: Boštjan Pucelj