Naslov: Kirurški instrument za rezanje tkiva
Inventarna številka: 510:NOM;0010854
Avtor/izdelovalec: Aesculap, Tuttlingen (Nemčija)
Datacija: Prva polovica 20. stoletja
Material: kirurško jeklo
Mere: 15 x 1 cm
Provenienca: Predmet je del kirurškega instrumentarija iz roških partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol
Fotograf: Boštjan Pucelj