Tkivni raspatorij

Naslov: Kirurški instrument za odrivanje tkiva
Inventarna številka: 510:NOM;0010895
Avtor/izdelovalec:
Datacija: Prva polovica 20. stoletja
Material: Kirurško jeklo
Mere: 16,5 x 1,5 cm
Provenienca: Predmet je del kirurškega instrumentarija iz roških partizanskih bolnic Zgornji Hrastnik in Jelendol
Fotograf: Boštjan Pucelj