Dolenjski muzej dobitnik bronastega znaka policije

Dolenjski muzej Novo mesto je prejel bronasti znak za izjemno sodelovanje in pomoč policiji pri pripravi razstave in organizaciji odprtja razstave z naslovom “Četrt stoletja Policijske uprave Novo mesto.

 

 Priznanje sta v imenu Dolenjskega muzeja sprejeli direktorica Jasna Dokl Osolnik in avtorica razstave, kustodinja Marjeta Bregar.  

 

 

 

 

 

 

 

Utemeljitev priznanja

Dolenjski muzej Novo mesto predlagamo za podelitev bronastega znaka
policije za sodelovanje in sicer za izjemno sodelovanje in pomoč policiji
pri pripravi razstave in organizaciji odprtja razstave z naslovom Četrt
stoletja Policijske uprave Novo mesto.
Dolenjski muzej Novo mesto je javni zavod, ki več kot uspešno uresničuje
svoje poslanstvo ohranjanja kulturne dediščine v naši regiji. Ob pobudi
Policijske uprave Novo mesto za pripravo razstave na temo zgodovine
policije na našem območju, so se takoj odzvali in ponudili pomoč pri
zbiranju gradiva, pripravi razstave in organizaciji dogodka ob odprtju
razstave.
Kustosinja, Marjeta Bregar, ki je tudi avtorica razstave in Jasna Dokl
Osolnik, direktorica muzeja, sta nam v času zbiranja gradiva več čas nudili
pomoč z aktivnim zbiranjem gradiva in usmerjanjem. Z njuno pomočjo in
pomočjo njunih sodelavcev smo spoznali, da ta projekt poleg prispevka k
ohranjanju kulturne dediščine nudi tudi priložnost za ohranjanje in
navezovanje stikov z upokojenimi sodelavci, njihovimi potomci in vsemi, ki
so bili v preteklosti kakorkoli povezani z zagotavljanjem varnosti na našem
območju.
Razstava, ki se jo je ogledalo veliko število ljudi, je predstavljala
obdobje o avstro-ogrskih časov do danes. Na razstavi so bili izpostavljeni
pomembni dogodki in predmeti z našega območja. V muzeju so prepoznali pomen
tovrstne razstave, saj vsi muzeji z našega območja ne hranijo veliko
predmetov in ostalega gradiva s področja dela policije, ki igra pomembno
vlogo v življenju vsakega posameznika.
Z njihovo pomočjo smo pripravili slovesno odprtje razstave ob dnevu
policije, ki sta se ga udeležila tudi ministrica za notranje zadeve,
generalni direktor policije, predstavniki lokalnih skupnosti, stanovskih
organizacij in številni naši upokojenci. Kasneje smo pripravili še več
odmevnih dogodkov in tematiko uspeli približati tudi mladim, tako otrokom
iz novomeških vrtcev, kot srednješolcem. Prispevki o dogodkih so bili
objavljeni tudi v vseh medijih v regiji.
V muzeju so nam priskočili na pomoč tudi pri uresničitvi naše ideje po
zaključku razstave. Predali so nam panoje in pomagali pri prenosu razstave
v sejno sobo Policijske uprave Novo mesto, kjer razstava še vedno »živi« in
jo predstavljamo našim obiskovalcem in sodelavcem.
Ob projektu je nastala tudi publikacija, ki je prvi tovrstni dokument v
zgodovini naše policijske uprave in trajen zapis prispevkov o zgodovini
policije na tem območju.
Z Dolenjskim muzejem nam je uspelo dokazati izjemen pomen
medinstitucionalnega povezovanja pri izvedbi projektov, kjer vsak izmed
udeležencev s svojim znanjem, izkušnjami in socialno mrežo prispeva h
končnemu uspehu projekta. Obenem pa smo z vsemi aktivnostmi bistveno
pripomogli k našemu skupnemu cilju – uresničevanju policijskega dela v
skupnosti.
Zaradi izjemnega sodelovanja in pomembnega prispevka k ohranjanju kulturne
dediščine s področja dela policije predlagamo, da se Dolenjskemu muzeju
podeli bronasti znak policije za sodelovanje.