Dolenjski muzej gostuje v Pokrajinskem muzeju Kočevje

Od  27. marca 2015 je v Pokrajinskem muzeju Kočevje na ogled razstava ODSEVI PRAZGODOVINE V BRONU – Situlska umetnost Novega mesta.
Situlska umetnost starejše železne dobe je ena najpomembnejših komponent razvoja prazgodovinske umetnosti v Evropi v 1. tisočletju pr. n. št. Bistveni del situlske umetnosti je pripoved – zgodba, ki jo tvorijo v profilu prikazani človeški in živalski liki, vrezani ali vtolčeni v tanko bronasto pločevino.
Novo mesto je v celotnem prvem tisočletju pr. n. št. predstavljalo enega večjih Evropskih centrov. Med bogatimi grobnimi pridatki izstopa devet figuralno okrašenih situl, ter dolg bronast pas, okrašen s situlskimi prizori.
Razstava situlske umetnosti Novega mesta prikazuje bogate predmete starejšeželeznodobne družbe predvsem elitnega sloja – halštatskih knezov. Izstopajo bronaste posode, predvsem situle s situlskimi prizori in slikovno govorico.
Razstava je v celoti pripravljena na panojih, novomeške situle pa so zaradi njihove krhkosti in občutljivosti shranjene v vitrinah stalne razstave Dolenjskega muzeja.