Javni razpis za direktorja/direktorico javnega zavoda Dolenjski muzej

                                                              
                                                                                  MESTNA OBČINA NOVO MESTO
                                                                                                   Občinski svet
                                                               komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

                                                                                    objavlja razpis za delovno mesto 

 

                                           DIREKTORJA/DIREKTORICE javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto

 

                                   Podrobnosti razpisa najdete v priponki:  Javni razpis za direktorja DM – maj 2015-1

                                                              

                                                                               Razpis traja do vključno 28. 5. 2015.