Javni razpis za direktorja Dolenjskega muzeja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je objavila javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto. 

Besedilo javnega razpisa