Kultura za prihodnost, regijski posvet o viziji kulturne politike

V sredo, 5. aprila 2023, ob 14. uri bomo v Dolenjskem muzeju gostili regijski posvet o viziji kulturne politike Ministrstva za kulturo z naslovom Kultura za prihodnost.

Ministrstvo za kulturo v letu 2023 izvaja pomembne reforme kulturnega modela: spremenilo bo obstoječi Nacionalni program za kulturo, spisalo spremljajoči akcijski načrt, spremenilo bo krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, hkrati pa izvedlo tudi reformo statusa samozaposlenih v kulturi.

Na regijske posvete o spremembah Nacionalnega programa za kulturo ministrstvo vabi vse deležnike v kulturi (samozaposlene in druge delavke in delavce v kulturi, javne zavode, nevladnike, ljubitelje, občinstvo), predstavnike občin (strokovne službe in odločevalce), razvojnih agencij in drugih resorjev. V prizadevanju po decentralizaciji si bo ministrstvo še posebej prizadevalo, da v to razpravo pritegne deležnike iz vse Slovenije, ki so bili do zdaj v teh procesih mnogokrat spregledani.

Predstavniki ministrstva želijo prisluhniti deležnikom na terenu in skupaj z njimi sooblikovati rešitve za skupne izzive ter sooblikovati družbeni ekosistem, v katerem bosta kultura in umetnost lahko prispevali k povezani družbi, trajnostni prihodnosti ter delovali v javno dobro.

V Novem mestu bodo na posvetu kot predstavniki Ministrstva za kulturo prisotni: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo.