Letošnje Murkovanje je potekalo v Dolenjskem muzeju

V ponedeljek, 6. septembra 2021, je v Dolenjskem muzeju Novo mesto, potekala slavnostna podelitev Murkovih nagrad in Murkovih listin za leto 2020. Slovesno podelitev Murkovih nagrad, priznanj in listin SED vsako leto pripravi pri nagrajencu oz. nagrajenki preteklega leta, tako je bila slavnostna govornica letošnjega dogodka nagrajenka leta 2019, etnologinja Ivica Križ, podelitev v letu 2020 je namreč zaradi epidemioloških razmer potekala zgolj po spletu. 

V dopoldanskem času so imeli člani SED tako imenovano Rajžo, vodenje z Ivico Križ po Novem mestu, s poudarki na nekaterih obrteh in življenju v Novem mestu v času Janeza Trdine in ohranjanju spomina nanj. Daniel Brkić jim je predstavil prenovljeno Mordaxovo kapelo ter zunanjost Chalupe Jaromerske, prenesene z Narodopisne češko-slovanske razstave v Pragi, leta 1895. Pod vodstvom Marinke Dražumerič in Mitje Simiča so si ogledali tudi grad Grm, kjer je med leti 1886 do 1990 delovala kmetijska šola, danes pa tu delujeta novomeški enoti ZVKDS in ZAL.
Ivica Križ, ki je takšno spoznavanje Novega mesta izbrala s posebnim namenom, pravi: »Današnja Rajža bi se morala zgoditi pravzaprav pred enim letom, ko so bile okrogle obletnice Trdinovega rojstva in Trdinove smrti. Ker je bilo tudi moje profesionalno delo v muzeju neločljivo povezano z etnološkim izročilom Janeza Trdine, se mi je zdelo primerno, da ob odhodu iz uradne muzejske stroke postavim hommage tudi svojemu predhodniku, prvemu etnologu Dolenjske.«

Murkove nagrajence za leto 2020 je predstavil dr. Tomaž Simetinger, član Komisije za Murkove nagrade, Murkova priznanja in Murkove listine.
Murkovi listini sta prejela Društvo Pevska skupina Cintare (za ohranjanje slovenskega ljudskega petja in njegovo revitalizacijo) in Matjaž Brojan (za ohranjanje tradicije slamnikarstva na Domžalskem in Mengeškem ter za izdajo dveh pomembnih monografij s tega področja). Murkovo nagrado je prejela dr. Marija Klobčar (za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju etnologije).

Na dogodku so goste pozdravili tudi župan Mestne Občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni, direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto Jasna Dokl Osolnik ter Alenka Černelič Krošelj, predsednica Slovenskega Etnološkega društva.

S svojim nastopom je etnološki dogodek popestrilo Folklorno društvo Kres, za pogostitev so poskrbeli mojstri Hiše Fink, in sicer s posebno ponudbo jedi, pripravljenih po zapisih prehranjevalnih navad iz časa Janeza Trdine.