Mednarodno strokovno srečanje: Interpretacija in promocija arheološke dediščine

V sredo, 13. junija 2018, bo v Ljubljani potekalo mednarodno strokovno srečanje z naslovom Interpretacija in promocija arheološke dediščine – Teorija, praksa in priložnosti, ki bo med drugim namenjeno prikazu sodobnih pristopov na področju arheološke dediščine, ki se uveljavljajo v evropskem prostoru. 

Strokovnjaki z različnih področij bodo predstavili raznolike primere dobre prakse ter okvirje, ki podpirajo projekte s področja promocije kulturne dediščine. Na srečanju bo arheološko dediščino kot razvojno priložnost na primeru Novega mesta predstavila kustosinja arheologinja Dolenjskega muzeja, Petra Stipančić.