Nove najdbe s Kapiteljske njive v Novem mestu – arheološka razstava v Knezovi sobi, ob 18.00 uri

Na razstavi muzej predstavlja najnovejše najdbe  štirih, zgodnjih starejšeželeznodobnih (konec 8., začetek 7. stoletja pr. n. št.) grobov, raziskanih v letih 2013 in 2014, ki so se nahajali na severozahodnem delu pobočja grobišča Kapiteljska njiva. Med grobnimi pridatki so izpostavljene glajene lončene posode –  lonci z visokim stožčastim vratom – z bogatim okrasom.

 

Kapiteljska njiva. Pogled na izkopno polje na severozahodnem delu grobišča. Foto: Andrej Križ

 

Lončen servis. Grob XLII/1. Foto: Borut Križ

 

 

 

Lončen servis. Grob KŽG 282. Foto: Borut Križ