Obsežna donacija Kluba prijateljev IMV

Danes je v Dolenjskem muzeju Novo mesto potekal slavnostni dogodek na katerem sta direktorica muzeja Jasna Dokl Osolnik in predsednik Kluba prijateljev IMV Franc Štupar podpisala darilno pogodbo, s katero je Dolenjski muzej v tajno hrambo prejel obsežno in bogato arhivsko gradivo nekdanjega uspešnega novomeškega podjetja.
Podarjeni material, ki obsega slikovno gradivo (okoli 400 pozitivov, negativov in diapozitivov) s spremljajočo dokumentacijo, številne brošure izdelkov in tehnična navodila, manjše predmete z logotipom podjetja, vezane izvode industrijskega glasila IMV Kurir in arhiv Jurija Levičnika, dolgoletnega direktorja in vizionarja razvoja IMV, je okoli 200 članov Kluba  prijateljev IMV zbiralo od leta 2002, uredil in sistematiziral pa ga je gospod Simo Gogić.
Kustos zgodovinar Matej Rifelj, ki je v muzeju na oddelku za novejšo zgodovino zadolžen za področje gospodarstva je poudaril, da bodo  podarjeni predmeti pomembno obogatili že obstoječo zbirko. Predano gradivo bomo v Dolenjskem muzeju tudi digitalizirali, tako da bo lažje dostopno muzejskim uporabnikom in zainteresirani javnosti.
Predstavniki obeh strani so se dogovorili, da bodo s sodelovanjem pri zbiranju gradiva nadaljevali in izrazili upanje, da bo današnji dogodek spodbudil še kakšno organizacijo, da  poskrbi za lastni arhiv, ki bo pomembna dediščina za bodoče rodove in raziskovalce.

 

Slavnostni dogodek v prostorih Dolenjskega muzeja

Od leve proti desni: kustos Matej Rifelj, direktorica Jasna Dokl Osolnik, predsednik Kluba prijateljev IMV g. Franc Štupar, g. Božo Kočevar in g. Simo Gogić

Direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik in predsednik Kluba prijateljev IMV g. Franc Štupar

G. Božo Kočevar in g. Simo Gegić

 

Podpis donatorske pogodbe

 

Podarjeno gradivo

 

Podarjeno gradivo

 

Podarjeno gradivo