Odprtje arheološke razstave Življenje na tej in oni strani – Novo mesto pred 3000 leti

Vabimo vas na odprtje arheološke razstave Življenje na tej in oni strani – Novo mesto pred 3000 leti, v petek, 1. decembra 2023, ob 19.00, v Galerijo Dolenjskega muzeja Novo mesto.

Arheološka razstava Življenje na tej in oni strani – Novo mesto pred 3000 leti predstavlja zadnji dve stoletji mogočne bronaste dobe, čas 10. in 9. stoletja pred našim štetjem. Predstavitev življenja in grobnih ritualov temelji na arheoloških raziskavah obeh novomeških grobišč, Kapiteljske njive in Mestnih njiv, s poudarkom na grobnih pridatkih, in v manjši meri raziskanih poselitvenih območji na Marofu in Šancah. Védenje dopolnjujejo rezultati številnih raziskav ob izgradnji avtocestnega križa na Slovenskem.

Razstava bo na ogled do 18. maja 2024.