Pečnice, ki pričajo o življenju v srednjeveškem Novem mestu

V petek 17. aprila smo v Mali dvorani Dolenjskega muzeja odprli arheološko razstavo Srednjeveške pečnice Novega mesta, ki je nastala v sodelovanju s Centrom za preventivno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Razstava sodi v sklop projekta NOVO MESTO Tisočletja na okljuku Krke, s katerim v Dolenjskem muzeju obeležujemo 650. obletnico Novega mesta.  

Na otvoritvi razstave, ki jo je slovesno odprl podžupan Novega mesta Bojan Kekec, so si obiskovalci lahko ogledali najnovejše arheološke najdbe povezane z najzgodnejšim mestnim življenjem v novoustanovljenem Novem mestu. Izstopajo lončene pečnice iz 15. in 16. stoletja, ki so okrašene z geometrijskimi vzorci, s prikazi arhitekturnih členov posvetne in sakralne arhitekture ter s figuralnimi upodobitvami. Najdbe odražajo bogato in polno življenje meščanov, ki se spogledujejo z ideali srednjeveškega plemstva in viteškega življenja, s tem pa kažejo na blagostanje in ugoden gmotni položaj lastnika v razmeroma mladem, a obetajočem mestu v okljuku Krke.

Razstava bo na ogled do 10. septembra 2015.