Predavanje Nesnovna kulturna dediščina in njeno varovanje v Sloveniji

Slovensko etnološko društvo vas v okviru progama Šola SED vabi na predavanje mag. Anje Jerin in mag. Adele Pukl z naslovom NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA IN NJENO VAROVANJE V SLOVENIJI.

Predavanje in predstavitev sistema varovanja nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji bo v Dolenjskem muzeju, v sredo, 22. novembra 2023, ob 18.00.

Mag. Anja Jerin in mag. Adela Pukl, predstavnici Slovenskega etnografskega muzeja, ki opravlja naloge Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, bosta spregovorili o Registru nesnovne kulturne dediščine, ki obsega seznam dediščine s celotnega ozemlja Republike Slovenije. Do začetka novembra 2023 je bilo na seznam vpisanih 115 enot in evidentiranih 351 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

V želji po širjenju Registra nesnovne kulturne dediščine in spoznavanju različnih zvrsti dediščine bodo predstavljeni postopki vpisa v register ter evidentiranje nosilcev k enotam, ki so že vpisane (kot npr. pletarstvo, izdelovanje papirnatih rož, tradicionalno lončarstvo).

Mag. Anja Jerin je muzejska svetovalka v oddelku za nesnovno kulturno dediščino v Slovenskem etnografskem muzeju, ki od leta 2011 dalje opravlja naloge nacionalnega Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine.

Mag. Adela Pukl je muzejska svetovalka in kustosinja v kustodiatu za duhovno kulturo v Slovenskem etnografskem muzeju. Njeno raziskovalno zanimanje je usmerjeno na pustne maske in karnevale, glasbila in glasbo, vraževerje in slovenske blagovne znamke.