Pridobitev certifikata Kulturna pot Sveta Evrope za Železnodobno pot po Podonavju

S ponosom sporočamo, da je Svet Evrope kulturni poti z naslovom Železnodobna pot po Podonavju (Iron Age Danube Route), podelil certifikat Kulturna pot Sveta Evrope (Cultural Routes of the Council of Europe).

Ustanovitelji Združenja Železnodobna pot po Podonavju (Iron Age Danube Route Association), ki je certifikat prejel, so poleg Narodnega muzeja Slovenije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, tudi Dolenjski muzej Novo mesto ter partnerji iz Hrvaške, Avstrije in Madžarske.

Ob tej priložnosti bi vam radi predstavili Združenje Železnodobna pot po Podonavju in pomen pridobljenega certifikata.

Predstavitev bo v sredo, 14. 7. 2021 ob 11.00, v Dolenjskem muzeju Novo mesto.

 Vljudno vabljeni!