Regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine, od 13. – 16. ure

V torek, 14. aprila 2015, ob 13. uri bo v prostorih Dolenjskega muzeja Novo mesto regionalno srečanje Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine ter sestanek za načrtovanje odprtja Dnevov evropske kulturne dediščine 2015.

Letošnja tema DEKD – Praznovanja, sovpada s 25. letnico Dnevov evropske kulturne dediščine. In kadar praznujemo, je lepo praznovati v družbi. Zato Združenje zgodovinskih mest Slovenije ter Mestna občina Novo mesto kot njena članica, pripravljata otvoritvene dogodke v vseh čanicah združenja hkrati. Odprtje DEKD bo predvidoma 25. septembra 2015.

Na srečanju bodo predavatelji predstavili možnosti in načine sodelovanja pri odprtju DEKD in delili z vami pozitivne izkušnje in primere dobrih praks pri načrtovanju ter izvedbi teh dogodkov v preteklih letih.

 
Program srečanja:
13.00 – Nataša Gorenc, ZVKDS: Predstavitev Dnevov evropske kulturne
dedišcine (DEKD), Tedna kulturne dediščine (TKD) in letošnje teme
13.50 – Milena Antonič, ZVKDS, Obmocna enota Maribor: Aplikacija teme
Praznovanja v učni proces in vrtčevski kurikulum
14.10 – Lavra Fabjan, Dolenjski muzej Novo mesto: Apliciranje muzejskih
vsebin v izobraževalne procese : Primeri dobrih praks
14.40 – Odmor
14.55 – Meta Potočnik, Vrtec Pedenjped Novo mesto: Novo mesto in vzgojno
učne vsebine v vrtcu
15.15 – Simona Lešnjak, Osnovna šola Drska: Tradicionalni poklici in obrti na
Dolenjskem nekoč in danes
15.35 – Vida Hlebec, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma: Grm
Novo mesto v preteklosti in sedanjosti
15.45 – čas za pogovor

Na brezplačno srečanje se je potrebno predhodno najaviti: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/dekd/2015/prijava-na-regionalno-srecanje/

Kontakti:
Milena Antonič:milena.antonic@zvkds.si, T: 02 2284 859, www.zvkds.si/sl/zvkds/spoznajvaruj-
ohrani/
Lavra Fabjan: lavra.fabjan@dolenjskimuzej.si, T: 07/3731 117
Nataša Gorenc: natasa.gorenc@zvkds.si, T: 01 4007 972, 051 273 305, www.zvkds.si/dekd
Vida Hlebec: vida.hlebec@guest.arnes.si
Simona Lešnjak: simona.lesnjak@os-drska.si 
Meta Potočnik: meta.potocnik@pedenjpednm.si