Sodelujte v dokumentiranju aktualnega stanja

Spoštovani prijatelji Dolenjskega muzeja!

V muzeju ne zbiramo samo predmetov, ampak tudi različno fotografsko gradivo iz vseh obdobij, tudi iz današnjega  časa, s poslanstvom, da ohranimo snovno in nesnovno dediščino Dolenjske za prihodnje rodove. Čeprav je v času izolacije nujno potrebno upoštevati priporočila stroke naj ostanemo doma, pa moramo kljub temu v teh dneh opraviti nekaj nujnih poti – oditi v  trgovino, na pošto, črpalko, v lekarno  in morda tudi do zdravnika ali pa še kam drugam. Številni, kljub težkih razmeram, še vedno vsak dan hodite v službo.
Za muzejsko dokumentacijo in da bomo, tudi z vašo pomočjo,  v prihodnosti lahko o tem težkem obdobju na območju Dolenjske pripravili razstavo, se obračamo na vas s prošnjo, da nam pošljete fotografije vaše »koronaizolacije« –   trenutne podobe kraja, ulice, kjer živite, prizorov, dogodkov na vaših nujnih (npr. fotografija, ko ste v službi) in ne nujnih poteh ( npr. sprehod) na e-naslov:

foto.korona@dolenjskimuzej.si,

pri čemer, prosimo, navedite kraj, datum ter avtorja fotografije.
Na vašo željo bo avtor naveden samo v našem arhivu. Fotografije so lahko narejene s telefonom ali fotoaparatom.

Najlepša hvala in ostanite zdravi!